การติดตั้งและใช้งาน TeamViewer

สำหรับลูกค้าของเราถ้าท่านต้องการให้ตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมเพิ่มเติม หรือให้ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ตลอดเวลา ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของสามารถเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้ เพื่อความสดวก รวดเร็วในการรับบริการจากเรา ให้ท่านลูกติดตั้งโปร Remote ชื่อว่า TeamViewer ลงในเครื่องของท่าน และทางช่างของเราจะทำการ Remote เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว โดยมีวิธการด้งนี้ครับ 1.ดาวโหลดดโปรแกรมได้ที่ http://www.teamviewer.com/th/index.aspx หรือ download 1.1 ทำการติดตั้งโปรแกรม เมือเลือก Install ดังภาพที่ 1 และคลิก Next 1.2 ขั้นตอนต่อไป ให้เลือก peronal / non-commercial use ภาพที่ […]

สำหรับลูกค้าของเราถ้าท่านต้องการให้ตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมเพิ่มเติม หรือให้ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ตลอดเวลา ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของสามารถเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้ เพื่อความสดวก รวดเร็วในการรับบริการจากเรา ให้ท่านลูกติดตั้งโปร Remote ชื่อว่า TeamViewer ลงในเครื่องของท่าน และทางช่างของเราจะทำการ Remote เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว โดยมีวิธการด้งนี้ครับ

1.ดาวโหลดดโปรแกรมได้ที่ http://www.teamviewer.com/th/index.aspx หรือ download

1.1 ทำการติดตั้งโปรแกรม เมือเลือก Install ดังภาพที่ 1 และคลิก Next

TeamViewer

ภาพที่1

1.2 ขั้นตอนต่อไป ให้เลือก peronal / non-commercial use ภาพที่ 2 และคลิก Next

TeamViewer

ภาพที่2

1.3 อ่านข้อตกลงของการใช้งานโปรแกรม และยอมรับเงื่อนไขต่างๆโดยการเลือกที่ Checkbox ทังสองอันดังภาพที่3 และคลิก Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

ภาพที่3

1.4 เลือก No(Default) ดังภาพที่4 และคลิก Next

TeamViewer

ภาพที่4

1.5 รอสักครู่โปรแกรมแกรมกำลังดำเนินการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเเตอร์ครับ

ภาพที่6

จบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมครับ

2.การใช้งานโปรแกรม

2.1 เปิดโปรแกรม TeamViewer 6 ขึ้นมาครับ และรอกสักครู่ครับ

TeamViewer

ไอคอนโปรแกรม Them Viewer6

2.1 ตรงช่อง Your ID และ Password จะมีตัวเลขอยู่ในช่องทั้งสองช่อง ที่ใช้สำหรับให้ Remote ไปที่เครื่อง Host เพียงแค่ท่านบอกบอกตัวเลขของทั้งสองช่องกับเรา ทางช่างของเราจะทำการ Remote ซ่อมเครื่องของท่านได้แล้วครับ

TeamViewer

TeamViewer

About Cyber7