ไดอารี่ Archive

 • Cobian Backup เป็น Freeware สำหรับสำรองข้อมูล ที่ใช้งานได้ดีมากสำรับโปรแกรมฟรี มีรูปแบบในการสำรองข้อมูลหลากหลาย (Full, incremental, Differential, Dummy)

  Cobian Backup โปรแกรมสำรองข้อมูล

  Cobian Backup เป็น Freeware สำหรับสำรองข้อมูล ที่ใช้งานได้ดีมากสำรับโปรแกรมฟรี มีรูปแบบในการสำรองข้อมูลหลากหลาย (Full, incremental, Differential, Dummy)

  Continue Reading...

 • วิธีลง pfSense ใน USB Drive เช่น Flash Drive หรือ Memory Stick, Compact Flash ที่ต่อผ่าน Card Reader วิธีการลงเหมือนกับการลง ผ่าน HDD ที่ผ่าน Interface แบบ IDE และ SATA แต่พอ Boot เครื่องกลับขึ้นมาหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว จะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้โดยอัติโนมัติ วิธีการคือ […]

  ลง pfSense ใน USB Drive

  วิธีลง pfSense ใน USB Drive เช่น Flash Drive หรือ Memory Stick, Compact Flash ที่ต่อผ่าน Card Reader วิธีการลงเหมือนกับการลง ผ่าน HDD ที่ผ่าน Interface แบบ IDE และ SATA แต่พอ Boot เครื่องกลับขึ้นมาหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว จะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้โดยอัติโนมัติ วิธีการคือ […]

  Continue Reading...

 • เข้า Safe Mode ไปที่ Run พิมพ์คำสั่ง ลงในช่อง แล้วกด OK พอ Restart เครื่องก็เข้า Windows ได้ตามปกติ โดยจะเริ่มนับวันใหม่อีก 30 วัน rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk

  ทำให้ Windows XP เริ่มนับวัน Activate ใหม่ 30 วัน

  เข้า Safe Mode ไปที่ Run พิมพ์คำสั่ง ลงในช่อง แล้วกด OK พอ Restart เครื่องก็เข้า Windows ได้ตามปกติ โดยจะเริ่มนับวันใหม่อีก 30 วัน rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk

  Continue Reading...

 • PEER Details: username=+662402xxxx type=friend secret=xxxxxxx port=5060 outboundproxy=202.129.61.102 nat=yes host=catnextgen.com fromuser=+662402xxxx fromdomain=catnextgen.com dtmfmode=rfc2833 qualify=no canreinvite=yes disallow=all allow=g729&alaw&ulaw context=from-trunk insecure=port,invite rtptimeout=30 rtpholdtimeout=180 call-limit=1 Register String: +66240xxxx:pasxxxx:662402xxxx@catnextgen.com@catnextgen.com/+662402xxxx Credit จากเอกสารที่ทีม support ของ Cat2call+ ส่งให้ครับ […]

  Elastix กับ CAT2Call Plus ระบบใหม่

  PEER Details: username=+662402xxxx type=friend secret=xxxxxxx port=5060 outboundproxy=202.129.61.102 nat=yes host=catnextgen.com fromuser=+662402xxxx fromdomain=catnextgen.com dtmfmode=rfc2833 qualify=no canreinvite=yes disallow=all allow=g729&alaw&ulaw context=from-trunk insecure=port,invite rtptimeout=30 rtpholdtimeout=180 call-limit=1 Register String: +66240xxxx:pasxxxx:662402xxxx@catnextgen.com@catnextgen.com/+662402xxxx Credit จากเอกสารที่ทีม support ของ Cat2call+ ส่งให้ครับ […]

  Continue Reading...

 • ใส่ไว้กันลืม วิธีตั่งค่า trnnks เชื่อมต่อ Elastix กับ Cat2call Plus PEER Details: host=202.129.60.233 username=0123456789 secret=0123456789 type=friend qualify=no insecure=very&port,invite,very fromuser=0123456789 fromdomain=0123456789 dtmfmode=rfc2833 disallow=all context=from-trunk allow=g729 trustrpid=no sendrpid=no canreinvite=yes port=5060 rtptimeout=30 rtpholdtimeout=180 call-limit=3 ในช่อง […]

  เชื่อมต่อ Elastix กับ Cat2call Plus

  ใส่ไว้กันลืม วิธีตั่งค่า trnnks เชื่อมต่อ Elastix กับ Cat2call Plus PEER Details: host=202.129.60.233 username=0123456789 secret=0123456789 type=friend qualify=no insecure=very&port,invite,very fromuser=0123456789 fromdomain=0123456789 dtmfmode=rfc2833 disallow=all context=from-trunk allow=g729 trustrpid=no sendrpid=no canreinvite=yes port=5060 rtptimeout=30 rtpholdtimeout=180 call-limit=3 ในช่อง […]

  Continue Reading...

 • ส่ง Proxy Log จาก pfSense ไปที่ Kiwi Syslog Daemon บน Windows เพิ่มคำสั่ง access_log syslog:daemon common ในช่อง Custom Options ในแท็บ General http://namojung.blogspot.com/

  ส่ง Proxy Log จาก pfSense ไปที่ Kiwi Syslog Daemon บน Windows

  ส่ง Proxy Log จาก pfSense ไปที่ Kiwi Syslog Daemon บน Windows เพิ่มคำสั่ง access_log syslog:daemon common ในช่อง Custom Options ในแท็บ General http://namojung.blogspot.com/

  Continue Reading...

 • จากที่ได้ลองใช้คำสั่งเช่น shutdown -h now, halt, shutdown -p now ปรากฎว่า pfsense ไม่ยอม Shutdown ตามเวลาที่ตั้งไว้ ต้องใส่เป็น /sbin/shutdown -p now ถึงจะได้ผล

  คำสั่ง Shutdown ใส่ใน Crontab ของ pfSense

  จากที่ได้ลองใช้คำสั่งเช่น shutdown -h now, halt, shutdown -p now ปรากฎว่า pfsense ไม่ยอม Shutdown ตามเวลาที่ตั้งไว้ ต้องใส่เป็น /sbin/shutdown -p now ถึงจะได้ผล

  Continue Reading...

 • Computer ที่ใช้ลง pfSense Cpu : Pentiam 4 3.06 Ghz. Ram : 1 GB HDD : IDE 250 GB Network Interface : Onbord 1 PCI Card 2 รวมเป็นทั้งหมด 3 ใบ VGA […]

  บันทึกการติดตั้ง pfSense บน VMware Server (Window XP Host)

  Computer ที่ใช้ลง pfSense Cpu : Pentiam 4 3.06 Ghz. Ram : 1 GB HDD : IDE 250 GB Network Interface : Onbord 1 PCI Card 2 รวมเป็นทั้งหมด 3 ใบ VGA […]

  Continue Reading...

 • Ram เสียหรือไม่ ตรวจสอบได้ใน Windows7

  Continue Reading...

 • เวลาลงวินโดวส์ใหม่พอจากขั้นตอนการก๊อกปี้ไฟล์ลงเครื่องแล้ว เครื่องจะรีสตาร์ทเพื่อจะเริ่มขั้นตอนต่อไปในการติดตั้งวินโดวส์ แต่กลับรีสตาร์ทแล้วขึ้น error loading operating system ไม่สามารถทำเนินการต่อไปได้ มักจะเจอกับเมนเบอร์ดรุ่นเก่าๆ ประมาณ Pentium® III มีวิธีแก้ไขดังนี้ครับ ไปที่ Bios ปรับโหมดของ Harddisk จาก AUTO เป็น LBA แค่นี้ครับ

  error loading operating system

  เวลาลงวินโดวส์ใหม่พอจากขั้นตอนการก๊อกปี้ไฟล์ลงเครื่องแล้ว เครื่องจะรีสตาร์ทเพื่อจะเริ่มขั้นตอนต่อไปในการติดตั้งวินโดวส์ แต่กลับรีสตาร์ทแล้วขึ้น error loading operating system ไม่สามารถทำเนินการต่อไปได้ มักจะเจอกับเมนเบอร์ดรุ่นเก่าๆ ประมาณ Pentium® III มีวิธีแก้ไขดังนี้ครับ ไปที่ Bios ปรับโหมดของ Harddisk จาก AUTO เป็น LBA แค่นี้ครับ

  Continue Reading...

 • 1.ไปที่ > Control Panel\All Control Panel Items\Internet Options 2. ไปที่ Advanced และเลือก Restt…

  วีธีแก้ปัญหา Internet Explorer Has Stopped Working Problem

  1.ไปที่ > Control Panel\All Control Panel Items\Internet Options 2. ไปที่ Advanced และเลือก Restt…

  Continue Reading...

 • ในกรณีที่มีการเปิดหน้าต่างวินโดวส์มากเกินไปจนทำให้เครื่องแฮ็ง หรือไม่มีการตอบสนองใดๆ แค่เราทำการรีสตาร์ทแค่ Explorer.exe ก็จะสามารถใช้งานต่อใด้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่อง หรือรอจนกว่าวินโดว์ตอบสนองกลับมาเอง ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่าเราทำการรีสตาร์ท Explorer

  วีธีรีสตาร์ท Explorer.exe ในวินโดวส์

  ในกรณีที่มีการเปิดหน้าต่างวินโดวส์มากเกินไปจนทำให้เครื่องแฮ็ง หรือไม่มีการตอบสนองใดๆ แค่เราทำการรีสตาร์ทแค่ Explorer.exe ก็จะสามารถใช้งานต่อใด้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่อง หรือรอจนกว่าวินโดว์ตอบสนองกลับมาเอง ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่าเราทำการรีสตาร์ท Explorer

  Continue Reading...

 • สำหรับลูกค้าของเราถ้าท่านต้องการให้ตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมเพิ่มเติม หรือให้ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ตลอดเวลา ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของสามารถเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้

  การติดตั้งและใช้งาน TeamViewer

  สำหรับลูกค้าของเราถ้าท่านต้องการให้ตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมเพิ่มเติม หรือให้ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ตลอดเวลา ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของสามารถเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้

  Continue Reading...

 • การเปิดบริการ IISADMPWD หรือการเปิดบริการเปลี่ยนพาสเวิร์ดผ่านเว็บ 1.       Start menu > Program > Administrative Tools > Configure Your Server

  Change Password for User in Active Directory using Web Browser

  การเปิดบริการ IISADMPWD หรือการเปิดบริการเปลี่ยนพาสเวิร์ดผ่านเว็บ 1.       Start menu > Program > Administrative Tools > Configure Your Server

  Continue Reading...

Page 1 of 212