ทำให้ Windows XP เริ่มนับวัน Activate ใหม่ 30 วัน

เข้า Safe Mode ไปที่ Run พิมพ์คำสั่ง ลงในช่อง แล้วกด OK พอ Restart เครื่องก็เข้า Windows ได้ตามปกติ โดยจะเริ่มนับวันใหม่อีก 30 วัน rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk

เข้า Safe Mode ไปที่ Run พิมพ์คำสั่ง ลงในช่อง แล้วกด OK พอ Restart เครื่องก็เข้า Windows ได้ตามปกติ โดยจะเริ่มนับวันใหม่อีก 30 วัน

rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk

Activate Loop 30 DAY

Activate Loop 30 DAY

Tags:

About Cyber7