บริษัท พี.เค.พลาสเทค จำกัด (2)

บริษัท พี.เค.พลาสเทค จำกัด  อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา ติดตั้งระบบ Windows Server2012 Essentials – Active Directory – File Server ติดตั้งระบบ Antivirus Server (ESET Endpoint Protection Standard) Related Posts: บริษัท เชิงชัยมงคล จำกัด (จ.พระนครศรีอยุธยา) งานติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด บริษัท สีอยุธยา […]

บริษัท พี.เค.พลาสเทค จำกัด  อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้งระบบ Windows Server2012 Essentials

Active Directory

File Server

ติดตั้งระบบ Antivirus Server (ESET Endpoint Protection Standard)

About Cyber7