บริษัท สยาม โทอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท สยาม โทอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( กทม. ) งานติดตั้งระบบ Mail Server ด้วยโปรแกรม Zimbra email Server และระบบ File Server ด้วยโปรแกรม Samba ใช้ระบบปฎิบัติการ SuSe Linux Enterprise 11 ระบบ Firewall และ ระบบ Internet Management, Loadbalance   Related Posts: […]

บริษัท สยาม โทอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( กทม. )

งานติดตั้งระบบ Mail Server ด้วยโปรแกรม Zimbra email Server และระบบ File Server ด้วยโปรแกรม Samba ใช้ระบบปฎิบัติการ SuSe Linux Enterprise 11

ระบบ Firewall และ ระบบ Internet Management, Loadbalance

 

About Cyber7