ระบบโทรศัพย์ VoIP

บริการวางระบบ โทรศัพย์ VoIP VoIP เป็นระบบโทรศัพย์ผ่านเครื่องค่าย Internet และ Intranet ใช้สัญญาณแบบเดียวกับ Computer (UTP Cable) ทั้งระบบไม่ต้องเดินสาย โทรศัพย์ เพราะสามารถใช้สายสัญญาณรวมกับคอมพิวเตอร์ได้ สามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ได้ ในกรณีย์ ใช้โทรศัพแบบไร้สาย และยังสามารถใช้มือถือ (Smart Phone) Android, iOS ลงโปรแกรมเพื่อใช้เป็นโทรศัพย์ภายใน และโทรออกสายนอกได้ทันที และในกรณีย์มีระบบเดิม ทีเป็น Analog […]

บริการวางระบบ โทรศัพย์ VoIP

VoIP เป็นระบบโทรศัพย์ผ่านเครื่องค่าย Internet และ Intranet ใช้สัญญาณแบบเดียวกับ Computer (UTP Cable) ทั้งระบบไม่ต้องเดินสาย โทรศัพย์ เพราะสามารถใช้สายสัญญาณรวมกับคอมพิวเตอร์ได้ สามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ได้ ในกรณีย์ ใช้โทรศัพแบบไร้สาย และยังสามารถใช้มือถือ (Smart Phone) Android, iOS ลงโปรแกรมเพื่อใช้เป็นโทรศัพย์ภายใน และโทรออกสายนอกได้ทันที และในกรณีย์มีระบบเดิม ทีเป็น Analog ก็สามารใช้อุปกรณ์แปลงสัญาณ ATA (Analog Telephone Adapter) เพื่อใช้สายสัญญาณเดิม และเครื่องโทรศัพย์ ของเดิมได้ ให้เป็ยระบบ VoIP โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งระบบ

Features

 • Voicemail
 • Fax-to-email
 • Support for softphones
 • Web Interface Configuration
 • Virtual conference rooms
 • Call recording
 • Least Cost Routing
 • Extension Roaming
 • PBX Interconnection
 • Caller ID
 • CRM
 • Advance Reports

————————————————-

สอบถามรายละเอียด หรือขอใบเสนอราคา

Tel.0-899-622-796

Email: support@computing.in.th

www.computing.in.th

3d Phone support team

About Cyber7