ระบบ Diskless & Multiwan ร้าน Computing

ระบบ  Diskless & Multiwan ร้าน Computing หมู่บ้านวรารักษ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 เครื่อง เน็ต 2 สาย แยก Net แยก Game พร้อมระบบ Wifi-Hotspot 

ระบบ  Diskless & Multiwan ร้าน Computing

หมู่บ้านวรารักษ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

จำนวน 8 เครื่อง เน็ต 2 สาย แยก Net แยก Game พร้อมระบบ Wifi-Hotspot 

About Cyber7