ระบบ Internet WI-FI Hospot หอพัก PS.Mansion

ระบบ Internet WI-FI Hospot หอพัก PS.Mansion ใกล้กับนิคมฯโรจนะ2 อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดตั้งระบบ WI-FI Hotspot ด้วย pfSense  ระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet ด้วย Username & Password, ระบบ Proxy เก็บข้อมูลการจราจรทางอิทเทอร์เน็ต 90 วัน VMware Server ,Windows XP Host

ระบบ Internet WI-FI Hospot หอพัก PS.Mansion ใกล้กับนิคมฯโรจนะ2 อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้งระบบ WI-FI Hotspot ด้วย pfSense 

ระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet ด้วย Username & Password, ระบบ Proxy เก็บข้อมูลการจราจรทางอิทเทอร์เน็ต 90 วัน

VMware Server ,Windows XP Host

About Cyber7