ระบบ Internet WI-FI Hospot โรงเรียนวัดลาดทราย

ระบบ Internet WI-FI Hospot โรงเรียนวัดลาดทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดตั้งระบบ WI-FI Hotspot ด้วย pfSense ระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet ด้วย Username & Password, ระบบ Proxy เก็บข้อมูลการจราจรทางอิทเทอร์เน็ต 90 วัน

ระบบ Internet WI-FI Hospot โรงเรียนวัดลาดทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้งระบบ WI-FI Hotspot ด้วย pfSense

ระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet ด้วย Username & Password, ระบบ Proxy เก็บข้อมูลการจราจรทางอิทเทอร์เน็ต 90 วัน

About Cyber7