ระบบ No Harddisk (2) โรงเรียนวัดลาดทราย

ระบบ No Harddisk โรงเรียนวัดลาดทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 17 Client 2 spec 2 Image Windows 7 จำนวน 15 เครื่อง Windows XP จำนวน 2 เครื่อง

ระบบ No Harddisk โรงเรียนวัดลาดทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

17 Client

2 spec 2 Image

Windows 7 จำนวน 15 เครื่อง Windows XP จำนวน 2 เครื่อง

About Cyber7