รานีย์ เพลส ระบบ Wi-Fi Hotspot

รานีย์ เพลส อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระบบ Wi-Fi Hotspot ด้วย pfSense พร้อมติดตั้ง Acesspont 7 ตัว

รานีย์ เพลส อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ระบบ Wi-Fi Hotspot ด้วย pfSense พร้อมติดตั้ง Acesspont 7 ตัว

About Cyber7