ลง pfSense ใน USB Drive

วิธีลง pfSense ใน USB Drive เช่น Flash Drive หรือ Memory Stick, Compact Flash ที่ต่อผ่าน Card Reader วิธีการลงเหมือนกับการลง ผ่าน HDD ที่ผ่าน Interface แบบ IDE และ SATA แต่พอ Boot เครื่องกลับขึ้นมาหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว จะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้โดยอัติโนมัติ วิธีการคือ […]

วิธีลง pfSense ใน USB Drive เช่น Flash Drive หรือ Memory Stick, Compact Flash ที่ต่อผ่าน Card Reader

วิธีการลงเหมือนกับการลง ผ่าน HDD ที่ผ่าน Interface แบบ IDE และ SATA แต่พอ Boot เครื่องกลับขึ้นมาหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว จะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้โดยอัติโนมัติ วิธีการคือ

– ต้องเลือก Boot Option ใน รายการที่ 3 booting pfsense using usb device

– มื่อ Boot เข้าโปรแกรมได้แล้ว เข้าไปแก้ไฟล์ loader.conf โดยเพิ่มคำสั่ง kern.cam.boot_delay=10000 เข้าไปอีก 1 บรรทัด

– Save แล้ว Reboot เครื่องจะ Boot เข้าโปรแกรมได้โดยไม่เลือก Boot Option แล้ว

http://pfsense.org/

About Cyber7