วีธีแก้ปัญหา Internet Explorer Has Stopped Working Problem

1.ไปที่ > Control Panel\All Control Panel Items\Internet Options

2. ไปที่ Advanced และเลือก Restt…

About Cyber7