ส่ง Proxy Log จาก pfSense ไปที่ Kiwi Syslog Daemon บน Windows

ส่ง Proxy Log จาก pfSense ไปที่ Kiwi Syslog Daemon บน Windows เพิ่มคำสั่ง access_log syslog:daemon common ในช่อง Custom Options ในแท็บ General http://namojung.blogspot.com/

ส่ง Proxy Log จาก pfSense ไปที่ Kiwi Syslog Daemon บน Windows
เพิ่มคำสั่ง access_log syslog:daemon common ในช่อง Custom Options ในแท็บ General

http://namojung.blogspot.com/

About Cyber7