เข้ารหัสข้อมูลด้วย T r u e C r y p t ฟรีโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์

ข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินธุระกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะข้อมูลทีเป็นความลับเช่นข้อมูลบัญชี ข้อมูลลูกค้าถ้าสูญหายและตกไปอยู่ในเมือของบริษัทคู่แข่งก็คงจะสร้างความเสีหายไม่น้อยในปัจจุบัน มีซอท์แวร์ทีใช้เข้ารหัสข้อมูลจำหนายมากมายอย่างเช่นSafeguardEnterpriseของบริษัทSophosซึ่งเป็นผูผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านความปลอดภัยชั้นนำของโลกซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอพท์แวร์แต่ก็มีอีกทางเลือกคือซอพท์แวร์ที่ชื่อว่าTrueCryptเป็นฟรีโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์สำหรับเข้าระหัสDiskหรือPartitionเพื่อป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับเทคโนโลยีการเข้ารหัสเป็นแบบAES-256,Serpent,Twofishซึ่งเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงในปัจจุบันรองการการใช้งานบนบบระบบปฎบัติการWindows 7/Vista/XP, Mac OS X, และ Linux ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจมาอีกตังหนึ่งครับ ส่วนรายละเอียด คุณสมบัติต่างๆ วิธีการการใช้งาน เข้าไปดูได้ที่ truecrypt.org ครับ

ข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินธุระกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะข้อมูลทีเป็นความลับเช่นข้อมูลบัญชี ข้อมูลลูกค้าถ้าสูญหายและตกไปอยู่ในเมือของบริษัทคู่แข่งก็คงจะสร้างความเสีหายไม่น้อยในปัจจุบัน มีซอท์แวร์ทีใช้เข้ารหัสข้อมูลจำหนายมากมายอย่างเช่นSafeguardEnterpriseของบริษัทSophosซึ่งเป็นผูผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านความปลอดภัยชั้นนำของโลกซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอพท์แวร์แต่ก็มีอีกทางเลือกคือซอพท์แวร์ที่ชื่อว่าTrueCryptเป็นฟรีโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์สำหรับเข้าระหัสDiskหรือPartitionเพื่อป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับเทคโนโลยีการเข้ารหัสเป็นแบบAES-256,Serpent,Twofishซึ่งเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงในปัจจุบันรองการการใช้งานบนบบระบบปฎบัติการWindows 7/Vista/XP, Mac OS X, และ Linux ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจมาอีกตังหนึ่งครับ
ส่วนรายละเอียด คุณสมบัติต่างๆ วิธีการการใช้งาน เข้าไปดูได้ที่ truecrypt.org ครับ

About Cyber7