เครื่องมือตรวจสอบระบบความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย

backtrack4 เครื่องเมือตัวนี้ใช้ตวจสอบความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่ายโดยพัฒนาจากลีนุกส์ เป็นซึ่ง os ตัวหนึ่งซึ่งรวมเอาเครื่องมือต่างๆในการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมารวมกันไว้ วิธีการใช้งานก็บูตจากแผ่นซีดีbacktrackได้เลยครับดาวโหลดได้จาก http://www.backtrack-linux.org/downloads ล่าสุดเป็น BackTrack 4 Final Release และ BackTrack 4 Final Release VMWare Image อยากรู่ว่าเป็นยังไงก็ลองโหลดมาใช้ดูนะครับ (ไม่แนะนำให้เอาไปใช้แฮ้กพาสเวิดร์ ชาวบ้านนะครับ)

backtrack4 เครื่องเมือตัวนี้ใช้ตวจสอบความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่ายโดยพัฒนาจากลีนุกส์ เป็นซึ่ง os ตัวหนึ่งซึ่งรวมเอาเครื่องมือต่างๆในการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมารวมกันไว้ วิธีการใช้งานก็บูตจากแผ่นซีดีbacktrackได้เลยครับดาวโหลดได้จาก http://www.backtrack-linux.org/downloads ล่าสุดเป็น BackTrack 4 Final Release และ BackTrack 4 Final Release VMWare Image อยากรู่ว่าเป็นยังไงก็ลองโหลดมาใช้ดูนะครับ (ไม่แนะนำให้เอาไปใช้แฮ้กพาสเวิดร์ ชาวบ้านนะครับ)

About Cyber7