เชื่อมต่อ Elastix กับ Cat2call Plus

ใส่ไว้กันลืม วิธีตั่งค่า trnnks เชื่อมต่อ Elastix กับ Cat2call Plus PEER Details: host=202.129.60.233 username=0123456789 secret=0123456789 type=friend qualify=no insecure=very&port,invite,very fromuser=0123456789 fromdomain=0123456789 dtmfmode=rfc2833 disallow=all context=from-trunk allow=g729 trustrpid=no sendrpid=no canreinvite=yes port=5060 rtptimeout=30 rtpholdtimeout=180 call-limit=3 ในช่อง […]

ใส่ไว้กันลืม วิธีตั่งค่า trnnks เชื่อมต่อ Elastix กับ Cat2call Plus

PEER Details:

host=202.129.60.233
username=0123456789
secret=0123456789
type=friend
qualify=no
insecure=very&port,invite,very
fromuser=0123456789
fromdomain=0123456789
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
context=from-trunk
allow=g729
trustrpid=no
sendrpid=no
canreinvite=yes
port=5060
rtptimeout=30
rtpholdtimeout=180
call-limit=3

ในช่อง Register String ใส่ : username:password@202.129.60.233/username

About Cyber7