ให้ปุ่ม NumLock ติดทุกครั้งที่เปิดเครื่อง (WindowsXP)

วิธีทำให้ปุ่ม NumLock นั้นติดทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ให้เปิดโปรแกรม NotePad ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตามข้อความด้านล่างหรือจะcopyก็ได้ครับ แล้วก็Save Asชือว่าืีNumLogOn.reg ในช่อง Save As Type เลือกเป็น All File และกด Save ก็จะได้ไฟล์NumLogOn.reg ดับเบิลคลิกใช้ได้เลยครับและสามารถนำไปใช้กับเครื่องอื่นๆได้อีกด้วย แค่นี้ตอนเปิดเครื่องใส่ Password กดNumLog ทุกครั้งแล้วครับ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard] […]

วิธีทำให้ปุ่ม NumLock นั้นติดทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ให้เปิดโปรแกรม NotePad ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตามข้อความด้านล่างหรือจะcopyก็ได้ครับ แล้วก็Save Asชือว่าืีNumLogOn.reg ในช่อง Save As Type เลือกเป็น All File และกด Save ก็จะได้ไฟล์NumLogOn.reg ดับเบิลคลิกใช้ได้เลยครับและสามารถนำไปใช้กับเครื่องอื่นๆได้อีกด้วย แค่นี้ตอนเปิดเครื่องใส่ Password กดNumLog ทุกครั้งแล้วครับ

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]

“InitialKeyboardIndicators”=”1”

Tags:

About Cyber7