Elastix :: Open Source Unified Communications Server

Elastix :: Open Source Unified Communications Server Elastix คือ Open Source Sowtware ที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์แบบ GPLv2. ถูกติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัตรการ CentOS คือระบบที่นำเอาคุณสมบัติทางด้านเทคโนลียีการการติตต่อสือสารมารวมเข้าไว้ด้วยกัน มีพื้นฐานมาจากระบบ Asterisk ซึ่งเป็นซอพท์แวร์สำหรับทำตู้สาขา (VOIP) แต่การใช้งาน Asterisk ค่อนข้างจะไม่ค่อยสดวกนัก เนื่องการคอนฟิกค่าต่างต้องทำผ่านทาง Text mode. แต่ Elastix สามารถคอนฟิกค่าต่างๆแบบ […]

Elastix :: Open Source Unified Communications Server

Elastix คือ Open Source Sowtware ที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์แบบ GPLv2. ถูกติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัตรการ CentOS คือระบบที่นำเอาคุณสมบัติทางด้านเทคโนลียีการการติตต่อสือสารมารวมเข้าไว้ด้วยกัน มีพื้นฐานมาจากระบบ Asterisk ซึ่งเป็นซอพท์แวร์สำหรับทำตู้สาขา (VOIP) แต่การใช้งาน Asterisk ค่อนข้างจะไม่ค่อยสดวกนัก เนื่องการคอนฟิกค่าต่างต้องทำผ่านทาง Text mode. แต่ Elastix สามารถคอนฟิกค่าต่างๆแบบ GUI โดยใช้ผ่านทาง Web brows ซึ่งทำให้สดวกในการใช้งานอย่างมาก

ภาพโดยรามของบริการต่างๆที่รวมอยู่ใน Elastix

คุณสมบัติบางส่วนของ Elastix

 • Voicemail
 • Fax-to-email
 • Support for softphones
 • Web Interface Configuration
 • Virtual conference rooms
 • Call recording
 • Least Cost Routing
 • Extension Roaming
 • PBX Interconnection
 • Caller ID
 • CRM
 • Advance Reports

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://elastix.org/en/product-information/features.html

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Elastix

1. ดาวโหลดโปรแกรมที่ http://elastix.org/en/downloads/main-distro.html ปัจจุบันเวอร์ชั่นล่าสุดคือ stable release 2..0.1  มีให้เลือกทั้ง 32 Bit และ 64 Bit (เวอร์ชั่น 32Bit ขนาดไฟล์ 681MB) และเขียนใส่แผ่น CD ให้เรียบร้อย

2.ใส่แผ่น CD และตั้งค่า Bios ให้ Boot จาก CD เป็นอันดับแรก เมื่อได้หน้าจอดังภาพให้กด Enter หรืออาจจะเลือก Functions ต่างๆได้ ถ้าไม่ปรับแต่อะไรก็กด Enter ผ่านไปได้เลย

3.เลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง เลือกเป็น English ครับ

4.เลือก Keyboard Type เป็น us และตอบ OK

5.โปรแกรมจะแจ้งว่าจะทำการ Partitions ใหม่ ข้อมูลที่อยู่ใน HDD จะถูกลบออกหมดให้ตอบ Yes เพื่อทำขั้นตอนต่อไปครับ

 

6.Partitioning Type  เลือกว่าจะลบพาร์ติชั่นทั้งหมดและให้โปรแกรมสร้างพาร์ติชั่นให้ ,หรือลบเฉพาะลีนุกส์พาร์ติชั่น และให้โปรแกรมสร้างพาร์ติชั่นให้ ,หรือใช้พิ้นที่ว่างทั้งหมด และให้โปรแกรมสร้างพาร์ติชั่นให้ ,หรือจะกำหนดเอง (ตอนนี้เลือกข้อแรกนะครับเพราะต้องการลบพาร์ติชั่นทั้งหมด)

7.โปรแกรมจะแจ้งเตือนอีกครั้งว่าจะลบพาร์ติชั่นทั้งหมดใน HHD และข้อมูลก็จะหายทั้งหมด ให้ตอบ Yes เพื่อยืนยันอีกครั้งครับ

8.โปรแกรมจะถามว่าจะดู Partitions ที่โปรแกรมสร้างไว้ให้หรือไม่ ให้ตอบ Yes เพื่อดู Partitions ครับ

9.โปรแกรมจะแสดง Partitions ทีถูกสร้างขึ้น ตรงนี้เราสามาทำการแก้ไขได้ แต่ถ้าเอาตามนี้ก็ตอบ OK ครับ

10.ตอบ Yes เพื่อทำการตั้งค่า IP Address ให้กับ Lan Card ครับ

11.โปรแกรมจะแสดงระหัสของ Land Card ให้เลือกที่ Activate on boot และ Enable IPv4 Support (IPv6ยังไม่ใช้ครับ) และก็ตอบ OK

12.ทำการตั่งค่า IP Address เลือกเป็น Manual นะครับ และ IP Address และ Netmask ให้ตรงกับ Network ทีเราใช้อยู่ และตอบ OK

13.ใส่ค่า Gateway และ DNS ทีเราใช้อยู่ครับ DNS และตอบ Ok หรืออาจจะใส่สองช่องก็ได้ถ้าเรามีมากกว่า 1 DNS

14.ตั่งชื่อเครื่อง เลือกเป็น manually และใส่ชื่อลงไป และตอบ OK

15.เลือก Time Zone ลือกตรง System clock user UTC แล้วเลือก Asia/Bangkok ตามประเทศที่เราอยู่ และตอบ OK

16. ใส่ Password ให้กับ Root สำเข้าใช้งานผ่าน Command Line คือผ่านทางหน้าเครื่อง Server  และตอบ OK

17.รอสักพักใหญ่ๆ ระบบจะทำการ Format Hdd  และติดตั้งส่วนประกอบต่างๆลงไป ความเร็จจะขึ้นอยู่ประสิทธิภาพของเครื่อง เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้เครื่องจะ Reboot ระหว่างนี้ไปทำอะไรก่อนก้ได้ครับแล้วค่อยกลับมาดูใหม่อีกครั้ง

18.ระบบจะเริ่มขึ้นมาใหม่หลังจากขั้นตอนที่ผ่านมาจะสั้งเกตได้ว่า Elastix ใช้ CentOS เป็น OS ครับ

19.เมือBot เสร็จแล้วโปรแกรมจะให้ตั้ง Password Root ของ Mysql ครับ ใส่หนึ่งครังและ Confirm อีกครั้งนะครับ

20.โปรแกรมจะให้ตั้ง Password ของ Admin ที่ใช้สำรับเข้าผ่านทาง Web Browser ใส่หนึ่งครังและ Confirm อีกครั้งนะครับ

21.เมื่อผ่านขั้นตอนทีแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นของติดตั้งครับ ใส่ User login เป็น root และ password ก็ที่ตั้งเอาไว้ครับ เราสามารถตั้งค่าระบบผ่านทางนี้ได้ครับโดยจะใช้การพิมพ์คำสั้งทั้งหมด

การเข้าใช้งาน Elastix ผ่านทาง Web browser

1. เปิดโปร IE หรือ Web browser ตัวอื่นขึ้นมา และพิมพ์ IP ของเครื่อง Server ลงไปใน Address bar และ Enter ครับ

2.ถ้าใช้ IE7 ขึ้นไป จะพบดังภาพด้านล่างเนื่องจากโปร IE จะแจ้งตือนว่าเว็บเราไม่ได้มีการรับรองถึงความปลอดภัยในการเข้าถึง ให้คลิกที่ Coninue to website (not recommended)

3.เราจะพบกับหน้า Login ของ Admin ครับ ใส่ User และ Password ให้ภูกต้อง และกด Submit หรือ Enter ครับ ก็จะเข้าสู้หน้า Dashboard ครับ

4.Dashboard ของ Elastix 2.0.1 เราจะเห็นว่ามีเมนูให้เลือกใช้งานมากมายเพราะ Elastix ได้นำเอาคุณสมบัติแลพความสามารถทางต้านการติดต่อสื่อมาเราเอาไว้

แหล่งที่มา

http://www.elastix.org

Tags:

About Cyber7