ปรับแต่งจำนวน Core ของ CPU ในการบูตวินโดวส์

เราสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนของ Core ของ CPU ในการใช้ Boot วินโดวส์ได้ดั้งนี้ครับ (ในภาพตัวอย่างเป็น Windows 7 แต่ Windows XP ก็ทำได้เช่นกัน แต่ตัองเป็นเครื่องที่มีจำ Core ของ CPU มากกว่า 1 นะครับ)

1. เปิด System Configuration โดยการ Search program and file หรือ Run ก็ได้เช่นกัน โดยพิมพ์คำว่า msconfig แล้วกด Enter

2. ไปที่ Tab “Boot” เลือก Advanecd options…

3.เลือกที่ Number of process: เราสามารถ ลดหรือเพิ่มจำนวน Processore ในการ Boot ระบบได้

4. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 3 แล้ว การตั้งค่าจะมีผลเราต้องทำการ Reboot เครื่องก่อน

5. จบ

Tags:

About Cyber7