BurnRights กำหนดสิทธิการเขียนแผ่นซีดี

พอดีช่วงช่วงนี้มีปัญหาก้บ cd บ่อยๆครับก็เลยแนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ cd อีีกแล้ว คือว่าเวลานำเครื่องJoinDomain แล้วไม่สามารเขียนแผ่นcdได้เท่าที่รู้ ก็มีวิธีแก้อยู่ 3วิธีคือ แก้ไขPolicyที่เครื่อง AD  หรือใช้โปรแกรม NeroBurn Right หรือใช้ BurnRights ตัวที่ผมจะแนะนำนี้เนื่องจากเป็น freeware ขนาดเพืยง 1.02 mb วิธีใช้ก็ติดตั้ง เปิดโประแกรมขึ้นมา แล้วก็แลือกว่าจะให้ทุกคนหรือว่าให้แฉพาะกรุ๊ป Administrators มีสิทธ์เขียนแผ่นได้ www.poikosoft.com Download

พอดีช่วงช่วงนี้มีปัญหาก้บ cd บ่อยๆครับก็เลยแนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ cd อีีกแล้ว คือว่าเวลานำเครื่องJoinDomain แล้วไม่สามารเขียนแผ่นcdได้เท่าที่รู้ ก็มีวิธีแก้อยู่ 3วิธีคือ แก้ไขPolicyที่เครื่อง AD  หรือใช้โปรแกรม NeroBurn Right หรือใช้ BurnRights ตัวที่ผมจะแนะนำนี้เนื่องจากเป็น freeware ขนาดเพืยง 1.02 mb วิธีใช้ก็ติดตั้ง เปิดโประแกรมขึ้นมา แล้วก็แลือกว่าจะให้ทุกคนหรือว่าให้แฉพาะกรุ๊ป Administrators มีสิทธ์เขียนแผ่นได้

www.poikosoft.com

Download

About Cyber7