Password Safe โปรแกรมช่วยจำรหัสผ่าน

โปรแกรมช่วยจำำรหัสผ่านPasswordSafeโปรแกรมนี้ใช้สำหรับช่วยให้เราจัดการระหัสผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เรามีรหัสผ่านมากๆ สามารถบันทึกรหัสผ่าน โดยแบ่งเป็น Group ของรหัสผ่านได้ เช่น Group รหัสผ่านอีเมล์ หรือ Group รหัสผ่านของเว็บบอร์ด ซึ่งเราสามาีถสร้างขึ้นมาได้ วิธีการก็คือเราจะสร้าง ฐานข้อมูลขึ้นมา ใช้สำหรับเก็บระหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสให็กับฐานข้อมูล ซึ่งเราจำเป็นต้องจำระหัสผ่านนี้ไว้เพียงแค่รหัสเดียว เพื่อสำหรับเปิดฐานข้อมูลที่เราเก็บรหัสของเราไว้ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจดจำระหัสที่เราเก็บไว้ และโปรแกรมยังสามารถพกใส่แฟชไดว์ไปใช้ได้โดยไม่ต่้องติตตั้ง ผมว่าลองดาวโหลดมาใช้กันดีกว่าครับ ยิ่งอธอิบายเด๋วจพยิ่ง งงไปกันใหญ่ ดาวโหลดและอ่านรายเระเอียดได้ที่นี่ครับ http://pwsafe.org/

โปรแกรมช่วยจำำรหัสผ่านPasswordSafeโปรแกรมนี้ใช้สำหรับช่วยให้เราจัดการระหัสผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เรามีรหัสผ่านมากๆ สามารถบันทึกรหัสผ่าน โดยแบ่งเป็น Group ของรหัสผ่านได้ เช่น Group รหัสผ่านอีเมล์ หรือ Group รหัสผ่านของเว็บบอร์ด ซึ่งเราสามาีถสร้างขึ้นมาได้ วิธีการก็คือเราจะสร้าง ฐานข้อมูลขึ้นมา ใช้สำหรับเก็บระหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสให็กับฐานข้อมูล ซึ่งเราจำเป็นต้องจำระหัสผ่านนี้ไว้เพียงแค่รหัสเดียว เพื่อสำหรับเปิดฐานข้อมูลที่เราเก็บรหัสของเราไว้ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจดจำระหัสที่เราเก็บไว้ และโปรแกรมยังสามารถพกใส่แฟชไดว์ไปใช้ได้โดยไม่ต่้องติตตั้ง ผมว่าลองดาวโหลดมาใช้กันดีกว่าครับ ยิ่งอธอิบายเด๋วจพยิ่ง งงไปกันใหญ่

ดาวโหลดและอ่านรายเระเอียดได้ที่นี่ครับ http://pwsafe.org/

About Cyber7